Publikasjoner og artikler 2021

Her finner du forskningsartikler tilknyttet TIPS

TIPS forsker på forebygging, årsaker, utløsende faktorer, behandling (medikamenter og terapi), forløp, og prognose ved psykoselidelser. Forskningen på forebygging ligger under delprosjektet Prevention of Psychosis (POP). Til sammen utgjør disse TIPS Nettverk for klinisk psykoseforskning. TIPS samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale forskningsmiljø. Her finner du en oversikt over årets artikler

Anda L, Johnsen E, Kroken RA, Joa I, Rettenbacher M, Løberg EM. Cognitive change and antipsychotic medications: Results from a pragmatic rater-blind RCT. Schizophr Res Cogn. 2021 Jun 28;26:100204. doi: 10.1016/j.scog.2021.100204. PMID: 34258237; PMCID: PMC8255247. https://doi.org/10.1016/j.scog.2021.100204

Ingvild Aase, Johannes Hendrik Langeveld, Jan Olav Johannessen, Inge Joa, Ingvild Dalen, Wenche ten Velden Hegelstad. Cognitive predictors of longitudinal positive symptom course in clinical high risk for psychosis.
Schizophrenia Research: Cognition, Volume 26, 2021, 100210, ISSN 2215-0013,
https://doi.org/10.1016/j.scog.2021.100210.

Bjornestad J, Tjora T, Langeveld JH, Stain HJ, Joa I, Johannessen JO, Friedman-Yakoobian M, Ten Velden Hegelstad W. Exploring specific predictors of psychosis onset over a 2-year period: A decision-tree model. Early Interv Psychiatry. 2021 May 15. doi: 10.1111/eip.13175. Epub ahead of print. PMID: 33991405. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33991405/

ENIGMA Clinical High Risk for Psychosis Working Group; Maria Jalbrzikowski et al. Association of Structural Magnetic Resonance Imaging Measures With Psychosis Onset in Individuals at Clinical High Risk for Developing Psychosis: An ENIGMA Working Group Mega-analysis pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33950164/

Inge Joa, Jone Bjørnestad, Jan Olav Johannessen, Johannes Langeveld, Helen J. Stain, Melissa Weibell ond Wenche ten Velden Hegelstad. Early Detection of Ultra High Risk for Psychosis in a Norwegian Catchment Area: The Two Year Follow-Up of the Prevention of Psychosis Study https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.573905

Hegelstad WTV, Berg AO, Bjornestad J, Gismervik K, Johannessen JO, Melle I, Stain HJ, Joa I. Childhood interpersonal trauma and premorbid social adjustment as predictors of symptom remission in first episode psychosis. Schizophr Res. 2021 May 21;232:87-94. doi: 10.1016/j.schres.2021.05.015. Epub ahead of print. PMID: 34029946. 34029946. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34029946/

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00