Publikasjoner og artikler 2023

Her finner du forskningsartikler tilknyttet TIPS

TIPS forsker på forebygging, årsaker, utløsende faktorer, behandling (medikamenter og terapi), forløp, og prognose ved psykoselidelser. Forskningen på forebygging ligger under delprosjektet Prevention of Psychosis (POP). Til sammen utgjør disse TIPS Senter for Klinisk Psykoseforskning. TIPS samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale forskningsmiljø. Her finner du en oversikt over årets artikler

Sheikh MA, O’Connell KS, Lekva T, Szabo A, Akkouh IA, Osete JR, Agartz I, Engh JA, Andreou D, Boye B, Bøen E, Elvsåshagen T, Hope S, Frogner Werner MC, Joa I, Johnsen E, Kroken RA, Lagerberg TV, Melle I, Drange OK, Morken G, Nærland T, Sørensen K, Vaaler AE, Weibell MA, Westlye LT, Aukrust P, Djurovic S, Steen NE, Andreassen OA, Ueland T. Systemic Cell Adhesion Molecules in Severe Mental Illness: Potential Role of Intercellular CAM-1 in Linking Peripheral and Neuroinflammation. Biol Psychiatry. 2023 Jan 15;93(2):187-196. doi: 10.1016/j.biopsych.2022.06.029. Epub 2022 Jul 2. PMID: 36182530.

Inge Winter-van Rossum, PhD, Prof Mark Weiser, MD, Prof Silvana Galderisi, MD, Prof Stefan Leucht, MD, Prof Istvan, Bitter, MD, Prof Birte Glenthøj, MD, et al. Efficacy of oral versus long-acting antipsychotic treatment in patients with early-phase schizophrenia in Europe and Israel: a large-scale, open-label, randomised trial (EULAST). Published: January 27, 2023DOI:https://doi.org/10.1016/S2215-0366(23)00005-6

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00