Publikasjoner og artikler 2023

Her finner du forskningsartikler tilknyttet TIPS

TIPS forsker på forebygging, årsaker, utløsende faktorer, behandling (medikamenter og terapi), forløp, og prognose ved psykoselidelser. Forskningen på forebygging ligger under delprosjektet Prevention of Psychosis (POP). Til sammen utgjør disse TIPS Senter for Klinisk Psykoseforskning. TIPS samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale forskningsmiljø. Her finner du en oversikt over årets artikler

Jorunn Nærland Skjærpe, Wenche ten Velden Hegelstad, Inge Joa and Marianne Storm
Exploring key determinants of health among individuals with serious mental Illness: qualitative insights from a first episode psychosis cohort, 20 years postdiagnosis. BMC Psychiatry | Ausgabe 1/2023

Lande NM, Ask TF, Sætren SS, Lugo RG, Sütterlin S
The Role of Emotion Regulation for General Self-Efficacy in Adolescents Assessed Through Both Neurophysiological and Self-Reported Measures. https://doi.org/10.2147/PRBM.S406702

Sherif M Gohar, Wenche ten Velden Hegelstad, Bjørn Auestad, Ulrik Helt Haahr, Inge Joa, Jan Olav Johannessen, Tor Ketil Larsen, Stein Opjordsmoen, Bjørn Rishovd Rund, Jan Ivar Røssberg, Erik Simonsen, Svein Friis, Ingrid Melle,
Association between early suicidal trajectories in first-episode psychosis and 10-year follow-up: TIPS registry-linked study, The Lancet Psychiatry, Volume 10, Issue 7, 2023, Pages 528-536, ISSN 2215-0366, https://doi.org/10.1016/S2215-0366(23)00156-6.

Fredriksen KJ, Bartz-Johannessen C, Schoeyen HK, Vaaler A, Walby FA, Hegelstad WTV. Imminent and Short-Term Risk of Death by Suicide in 7,000 Acutely Admitted Psychiatric Inpatients. J Clin Psychiatry. 2022 Dec 12;84(1):22m14460. doi: 10.4088/JCP.22m14460. PMID: 36516321

Renata Alisauskiene, Erik Johnsen, Rolf Gjestad, Rune A. Kroken, Eirik Kjelby, Igne Sinkeviciute, Farivar Fathian, Inge Joa, Solveig Klæbo Reitan, Maria Rettenbacher, Else-Marie Løberg. Does drug use affect the efficacy of amisulpride, aripiprazole and olanzapine in patients with schizophrenia spectrum disorders? Results from a pragmatic, randomised study. General Hospital Psychiatry, 2023, ISSN 0163-8343. https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2023.05.003.

Kjelby, Eirik PhD; Gjestad, Rolf Dr philos; Fathian, Farivar PhD; Sinkeviciute, Igne PhD; Alisauskiene, Renata MD; Anda, Liss PhD; Løberg, Else-Marie PhD; Reitan, Solveig Klæbo PhD; Joa, Inge PhD; Larsen, Tor Ketil PhD9; Rettenbacher, Maria PhD; Berle, Jan Øystein PhD; Fasmer, Ole Bernt PhD; Kroken, Rune Andreas PhD; Johnsen, Erik PhD. Antidepressive Effectiveness of Amisulpride, Aripiprazole, and Olanzapine in Patients With Schizophrenia Spectrum Disorders: A Secondary Outcome Analysis of a Pragmatic, Randomized Trial (BeSt InTro). Journal of Clinical Psychopharmacology ():10.1097/JCP.0000000000001679, April 22, 2023. | DOI: 10.1097/JCP.0000000000001679

Sheikh MA, O’Connell KS, Lekva T, Szabo A, Akkouh IA, Osete JR, Agartz I, Engh JA, Andreou D, Boye B, Bøen E, Elvsåshagen T, Hope S, Frogner Werner MC, Joa I, Johnsen E, Kroken RA, Lagerberg TV, Melle I, Drange OK, Morken G, Nærland T, Sørensen K, Vaaler AE, Weibell MA, Westlye LT, Aukrust P, Djurovic S, Steen NE, Andreassen OA, Ueland T. Systemic Cell Adhesion Molecules in Severe Mental Illness: Potential Role of Intercellular CAM-1 in Linking Peripheral and Neuroinflammation. Biol Psychiatry. 2023 Jan 15;93(2):187-196. doi: 10.1016/j.biopsych.2022.06.029. Epub 2022 Jul 2. PMID: 36182530.

Inge Winter-van Rossum, PhD, Prof Mark Weiser, MD, Prof Silvana Galderisi, MD, Prof Stefan Leucht, MD, Prof Istvan, Bitter, MD, Prof Birte Glenthøj, MD, et al. Efficacy of oral versus long-acting antipsychotic treatment in patients with early-phase schizophrenia in Europe and Israel: a large-scale, open-label, randomised trial (EULAST). Published: January 27, 2023DOI:https://doi.org/10.1016/S2215-0366(23)00005-6

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00