Paranoid?

Mennesker kan av og til føle at de blir styrt eller forfulgt. Styrt av krav og forventninger, av foreldre eller foresatte, eller av samfunnet. Det er normalt.

Det er annerledes hvis man føler seg direkte styrt på nærmest telepatisk vis; at noen eller noe helt direkte fjernstyrer tanker eller handlinger. Det kan være tegn på noe som bør behandles. Kanskje det er andre ting også:

  • Tenker altfor mye?
  • Sier ting som ikke gir noen mening?
  • Sover dårlig?
  • Gamer altfor mye?
  • Har mye angst?
  • Er mistenksom?
  • Stoler ikke på noen?
  • Føler noen følget etter dem overalt?
  • Hører skremmende stemmer eller se ting som andre ikke kan se?
  • Er forvirret?

Vi kan hjelpe å finne ut av det. Ring oss.

Tidlig behandling gir best resultat!

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00