Hva er psykose?

Psykose er en samlebetegnelse for psykiske symptomer eller fenomener som forvrenger virkelighetsoppfatningen. Ofte ligger store belastninger eller sterk angst til grunn. Virkelighetsoppfatningen kan da bli preget av at en hører stemmer som snakker til en selv om det ikke er noen der; at en er i fare eller blir forfulgt uten at det er tilfelle; at en mister tråden i tankene og det blir bare surr; at noen spionerer på en; at en kommuniserer telepatisk med noen eller noe; eller at tanker blir stjålet fra en eller styrt. Det finnes mange andre symptomer også. Tidlige tegn kan være en er forvirret, grubler veldig mye mer på livets store spørsmål enn før; trekker seg unna andre folk; snur døgnet, eller begynner å bli likegyldig med egenpleie.

Behandling hjelper! Og tidlig behandling hjelper enda bedre. Å komme til tidlig med behandling fordobler sjansene på at en blir helt frisk!

Innføring i psykoselidelser


E-læringsprogrammet «Hva er psykose?» er en innføring i psykoselidelser; hva det er, hvordan de behandles og hvordan det påvirker de som har det.

Det er laget for alle som vil vite mer, enten dere er pårørende, pasienter, studenter, lærere eller ansatte i helsevesenet. START HER

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00