Illustrasjonsfoto

Forskning

I TIPS Senter for Klinisk Psykoseforskning driver vi med klinikknær forskning rundt tidlig intervensjon og forebygging av psykoselidelser. Vi bidrar også til kompetanseheving og implementering av ny kunnskap i kliniske enheter. Vi er en integrert del av klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssykehus. Vi forsker på forebygging, årsaker, utløsende faktorer, medikamentell og psykososial behandling, … Continued

Publikasjoner og artikler 2023

Her finner du forskningsartikler tilknyttet TIPS TIPS forsker på forebygging, årsaker, utløsende faktorer, behandling (medikamenter og terapi), forløp, og prognose ved psykoselidelser. Forskningen på forebygging ligger under delprosjektet Prevention of Psychosis (POP). Til sammen utgjør disse TIPS Senter for Klinisk Psykoseforskning. TIPS samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale forskningsmiljø. Her finner du en oversikt … Continued

TIPS 1, TIPS 2 og POP

TIPS 1:Dette er det første og opprinnelige forskningsprosjektet. Her undersøkte vi hvorvidt det å komme tidligere til med behandling ville utløse noen positive effekter på sykdomsforløp. Resultatene var overveldende, og kan leses i en rekke artikler. Pasienter som kom til behandling i Stavanger og Haugesund, hvor en driver med systematisk tidlig oppdagelse og behandling av … Continued