Illustrasjonsfoto

Forskning

I TIPS nettverk for klinisk psykoseforskning driver vi med klinikknær forskning rundt tidlig intervensjon og forebygging av psykoselidelser. Vi bidrar også til kompetanseheving og implementering av ny kunnskap i kliniske enheter. Vi er en integrert del av klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssykehus. Vi forsker på forebygging, årsaker, utløsende faktorer, medikamentell og psykososial behandling, … Continued

Publikasjoner og artikler 2021

Her finner du forskningsartikler tilknyttet TIPS TIPS forsker på forebygging, årsaker, utløsende faktorer, behandling (medikamenter og terapi), forløp, og prognose ved psykoselidelser. Forskningen på forebygging ligger under delprosjektet Prevention of Psychosis (POP). Til sammen utgjør disse TIPS Nettverk for klinisk psykoseforskning. TIPS samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale forskningsmiljø. Her finner du en oversikt … Continued

TIPS II

Studieprotokoll TIPS II startet august 2007 med inklusjon av pasienter med rusutløst psykose for oppfølging over fem år. En vil i prosjektet undersøke diagnostisk stabilitet, det vil si hvor mange av pasientene med initial diagnose rusutløst psykose drifter over i en psykotisk lidelse i det schizofrene spektrum. TIPS II startet august 2007 med inklusjon av … Continued