TIPS 1, TIPS 2 og POP

TIPS 1:
Dette er det første og opprinnelige forskningsprosjektet. Her undersøkte vi hvorvidt det å komme tidligere til med behandling ville utløse noen positive effekter på sykdomsforløp. Resultatene var overveldende, og kan leses i en rekke artikler. Pasienter som kom til behandling i Stavanger og Haugesund, hvor en driver med systematisk tidlig oppdagelse og behandling av psykoser, hadde dobbel så stor sjanse på å være helt fri for symptomer og i fullt arbeid etter ti år sammenliknet med steder der en ikke hadde tidlig oppdagelse. De fleste artiklene om resultater kan en finne mellom 2002 og 2014 (se «publikasjoner»).
Pr 2022 er en i gang med oppfølging etter 20 år; hvordan har deltakerne det i dag?
TIPS 2:
TIPS 2 startet opp i 2002. Ett av hovedspørsmålene gjaldt effekten av informasjonskampanjene på tidlig oppdagelse og behandling av psykose.
Siden 2007 inkluderer TIPS 2 også pasienter med rusutløst psykose for oppfølging over fem år. Her er fokus hvor mange av pasientene som har rusutløst psykose i en annen, ikke lengre rusutløst, psykotisk lidelse. TIPS 2 fortsetter å samle data for å ha grunnlag for videre forskning på biologiske, psykologiske, og sosiale forhold som kan påvirke forløpet ved psykose.
POP:
POP står for prevention of psychosis, og undersøker tidlige tegn på psykose og andre psykiske plager, og hvordan de hos noen utvikler seg til psykose, og hos andre ikke gjør det. Prosjektet startet i 2012 og er fremdeles aktivt.

Alle forskningsprotokollene kan fås ved forespørsel.

 

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00