Publikasjoner og artikler 2022

Her finner du forskningsartikler tilknyttet TIPS

TIPS forsker på forebygging, årsaker, utløsende faktorer, behandling (medikamenter og terapi), forløp, og prognose ved psykoselidelser. Forskningen på forebygging ligger under delprosjektet Prevention of Psychosis (POP). Til sammen utgjør disse TIPS Senter for Klinisk Psykoseforskning. TIPS samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale forskningsmiljø. Her finner du en oversikt over årets artikler

Skjærpe JN, Joa I, Willumsen E, Hegelstad WTV, Iakovleva TA, Storm M. Perspectives on Coordinating Health Services for Individuals with Serious Mental Illness – A Qualitative Study. J Multidiscip Healthc. 2022;15:2735-2750
https://doi.org/10.2147/JMDH.S384072

Hustoft, Kjetil, Larsen, Tor Ketil, Brønnick, Kolbjørn, Joa, Inge, Johannessen, Jan Olav, Ruud, Torleif. Psychiatric patients’ attitudes towards being hospitalized: a national multicentre study in Norway
BMC Psychiatry 2022. https://doi.org/10.1186/s12888-022-04362-8

Sheikh M.A., O`Connell K.S., Lekva T., Szabo A., Akkouh I.A, Osete J.R., Agartz I., Engh J.A, Andreou D., Boye B., Bøen E., Elvsåshagen T., Hope S., Frogner Werner M.C., Joa I., Johnsen E., Kroken R.A, Lagerberg T.V., Melle I., Drange O.K., Morken G., Nærland T., Sørensen K., Vaaler A.E, Weibell M.A., Westlye L.T, Aukrust P., Djurovic S., Steen N.E., Andreassen O.A & Ueland T., Systemic cell-adhesion molecules (CAM) in severe mental illness-potential role of intracellular CAM-1 in linking peripheral and neuro-inflammation., Biological Psychiatry (2022), doi: https://doi.org/10.1016/ j.biopsych.2022.06.029 ScienceDirect

Vassily V. Trubetskoy,  the Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium* Ole Adreassen, Inge JoaMapping genomic loci priorities genes and implicates synaptic biology in schizophrenia”   Nature.  DOI 10.1038/s41586-022-04434-5 online 06.04 URL: https://www.nature.com/articles/s41586-022-04434-5

Hartveit M, Hovlid E, Øvretveit J, Assmus J, Bond G, Joa I, Heiervang K, Stensrud B, Høifødt TS, Biringer E, Ruud T. Can systematic implementation support improve programme fidelity by improving care providers’ perceptions of implementation factors? A cluster randomized trial. BMC Health Serv Res. 2022 Jun 22;22(1):808. doi: 10.1186/s12913-022-08168-y. PMID: 35733211; PMCID: PMC9215018.

Mashhood A. Sheikh, Kevin S. O`Connell, Tove Lekva, Attila Szabo, Ibrahim A. Akkouh, Jordi Requena Osete, Ingrid Agartz, John A. Engh, Dimitrios Andreou, Birgitte Boye, Erlend Bøen, Torbjørn Elvsåshagen, Sigrun Hope, Maren Caroline Frogner Werner, Inge Joa, Erik Johnsen, Rune A. Kroken, Trine Vik Lagerberg, Ingrid Melle, Ole Kristian Drange, Gunnar Morken, Terje Nærland, Kjetil Sørensen, Arne E. Vaaler, Melissa Authen Weibell, Lars T. Westlye, Pål Aukrust, Srdjan Djurovic, Nils Eiel Steen, Ole A. Andreassen, Thor Ueland,
Systemic cell-adhesion molecules (CAM) in severe mental illness-potential role of intracellular CAM-1 in linking peripheral and neuro-inflammation. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2022.06.029

Kristin J. Fredriksen, Rolf Gjestad,Fredrik A. Walby, Liss G. Anda, Ketil J. Oedegaard, and Helle K. Schoeyen (2022). High scores on the Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale and Psychotic Symptoms Predict Suicide: A Prospective Cohort Study of Psychiatric Acute Ward Patients. Journal of Clinical Psychiatry  83(00): 21m14018.

N. Mørkved, E. Johnsen, R.A. Kroken, D. Winje, T.K.Larsen, J.C.Thimm, M.A. Rettenbacher, C.A. Bartz Johannesen, E.-M.Løberg Impact of childhood trauma on antipsychotic effectiveness in schizophrenia spectrum disorders: A prospective, pragmatic, semi-randomized trial https://doi.org/10.1016/j.schres.2022.05.022

Aase, I., Langeveld, JHL., Joa, I., Johannessen JO., Dalen, I., Hegelstad, WtV. (2022) Associations between symptom and neurocognitive dimensions in clinical high risk for psychosis. Schizophrenia Research: Cognition 29; https://doi.org/10.1016/j.scog.2022.100260

Mork, E., Aminoff, S.R., Barrett, E.A., Simonsen, C., Hegelstad, WtV., Lagerberg, TV., Melle, I., Romm KL. (2022) COVID-19 lockdown – who cares? The first lockdown from the perspective of relatives of people with severe mental illnessBMC Public Health 22, 1104. https://doi.org/10.1186/s12889-022-13458-5

Trubetskoy, V., Pardiñas, A.F., Qi, T. et al. Mapping genomic loci implicates genes and synaptic biology in schizophrenia. Nature 604, 502–508 (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04434-5

Sætren SS, Augusti EM, Myhre MC, Hafstad GS. The regulatory role of affective inhibitory control in somatic symptoms among adolescents exposed to child maltreatment: a population-based study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2022 Apr 20. doi: 10.1007/s00787-022-01988-7.

Barrett, E. A., Simonsen, C., Aminoff, S. R., Hegelstad, W. T. V., Lagerberg, T. V., Melle, I., Mork, E., & Romm, K. L. (2022). The COVID-19 pandemic impact on wellbeing and mental health in people with psychotic and bipolar disorders. Brain and Behavior, 00, e2559. https://doi.org/10.1002/brb3.2559

Drosos P, Johnsen E, Bartz-Johannessen CA, Larsen TK, Reitan SK, Rettenbacher M, Kroken RA. World Journal of Psychiatry Trajectories of response in schizophrenia-spectrum disorders: A one-year prospective cohort study of antipsychotic effectiveness (wjgnet.com)

Aminoff, S.R., Mork, E., Barrett, E.A., Simonsen, Carmen, ten Velden Hegelstad, Wenche, Lagerberg, Trine Vik, Melle, Ingrid,Romm, Kristin Lie . Locked out during COVID-19 lockdown—an online survey of relatives of people with psychotic and bipolar disorders in Norway. BMC Public Health 22, 294 (2022). https://doi.org/10.1186/s12889-022-12625-y

Nordin, Håkan, Kristine Rørtveit, Gro Ellen Mathisen, Inge Joa, Jan Olav Johannessen, Torleif Ruud, Miriam Hartveit. Journal of Health Organization and Management Frontline leadership for implementing clinical guidelines in Norwegian mental health services: a qualitative study | Emerald Insight

Bjønnes S, Viksveen P, Johannessen JO, Storm M. Parents’ perspectives on user participation and shared decision-making in adolescents’ inpatient mental healthcare https://doi.org/10.1111/hex.13443

Farivar Fathian, RolfGjestad, Rune A.Kroken, Else-MarieLøberg, Solveig Klæbo Reitan, W. Wolfgang Fleichhacker, Maria Rettenbacher, Tor K.Larsen, IngeJoa, Lena Antonsen Stabell, Eirik Kjelby, IgneSinkevicute, Renata Alisauskiene, Vidar M. Steen, ErikJohnsen. Association between C-reactive protein levels and antipsychotic treatment during 12 months follow-up period after acute psychosis https://doi.org/10.1016/j.schres.2022.01.049

Jone Bjornestad, Tore Tjora, Johannes H. Langeveld, Inge Joa, Jan Olav Johannessen, Michelle Friedman-Yakoobian & Wenche Ten Velden Hegelstad. Reduced Expression of Emotion: A Red Flag Signalling Conversion to Psychosis in Clinical High Risk for Psychosis (CHR-P) Populations https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00332747.2021.2014383

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00