Publikasjoner og artikler 2022

Her finner du forskningsartikler tilknyttet TIPS

TIPS forsker på forebygging, årsaker, utløsende faktorer, behandling (medikamenter og terapi), forløp, og prognose ved psykoselidelser. Forskningen på forebygging ligger under delprosjektet Prevention of Psychosis (POP). Til sammen utgjør disse TIPS Senter for Klinisk Psykoseforskning. TIPS samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale forskningsmiljø. Her finner du en oversikt over årets artikler

Trubetskoy, V., Pardiñas, A.F., Qi, T. et al. Mapping genomic loci implicates genes and synaptic biology in schizophrenia. Nature 604, 502–508 (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04434-5

Sætren SS, Augusti EM, Myhre MC, Hafstad GS. The regulatory role of affective inhibitory control in somatic symptoms among adolescents exposed to child maltreatment: a population-based study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2022 Apr 20. doi: 10.1007/s00787-022-01988-7.

Barrett, E. A., Simonsen, C., Aminoff, S. R., Hegelstad, W. T. V., Lagerberg, T. V., Melle, I., Mork, E., & Romm, K. L. (2022). The COVID-19 pandemic impact on wellbeing and mental health in people with psychotic and bipolar disorders. Brain and Behavior, 00, e2559. https://doi.org/10.1002/brb3.2559

Drosos P, Johnsen E, Bartz-Johannessen CA, Larsen TK, Reitan SK, Rettenbacher M, Kroken RA. World Journal of Psychiatry Trajectories of response in schizophrenia-spectrum disorders: A one-year prospective cohort study of antipsychotic effectiveness (wjgnet.com)

Aminoff, S.R., Mork, E., Barrett, E.A., Simonsen, Carmen, ten Velden Hegelstad, Wenche, Lagerberg, Trine Vik, Melle, Ingrid,Romm, Kristin Lie . Locked out during COVID-19 lockdown—an online survey of relatives of people with psychotic and bipolar disorders in Norway. BMC Public Health 22, 294 (2022). https://doi.org/10.1186/s12889-022-12625-y

Nordin, Håkan, Kristine Rørtveit, Gro Ellen Mathisen, Inge Joa, Jan Olav Johannessen, Torleif Ruud, Miriam Hartveit. Journal of Health Organization and Management Frontline leadership for implementing clinical guidelines in Norwegian mental health services: a qualitative study | Emerald Insight

Bjønnes S, Viksveen P, Johannessen JO, Storm M. Parents’ perspectives on user participation and shared decision-making in adolescents’ inpatient mental healthcare https://doi.org/10.1111/hex.13443

Farivar Fathian, RolfGjestad, Rune A.Kroken, Else-MarieLøberg, Solveig Klæbo Reitan, W. Wolfgang Fleichhacker, Maria Rettenbacher, Tor K.Larsen, IngeJoa, Lena Antonsen Stabell, Eirik Kjelby, IgneSinkevicute, Renata Alisauskiene, Vidar M. Steen, ErikJohnsen. Association between C-reactive protein levels and antipsychotic treatment during 12 months follow-up period after acute psychosis https://doi.org/10.1016/j.schres.2022.01.049

Jone Bjornestad, Tore Tjora, Johannes H. Langeveld, Inge Joa, Jan Olav Johannessen, Michelle Friedman-Yakoobian & Wenche Ten Velden Hegelstad. Reduced Expression of Emotion: A Red Flag Signalling Conversion to Psychosis in Clinical High Risk for Psychosis (CHR-P) Populations https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00332747.2021.2014383

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00