Publikasjoner og artikler 2020

Her finner du forskningsartikler tilknyttet TIPS

TIPS forsker på forebygging, årsaker, utløsende faktorer, behandling (medikamenter og terapi), forløp, og prognose ved psykoselidelser. Forskningen på forebygging ligger under delprosjektet Prevention of Psychosis (POP). Til sammen utgjør disse TIPS Senter for Klinisk Psykoseforskning. TIPS samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale forskningsmiljø. Her finner du en oversikt over årets artikler

Hegelstad WV, Kreis I, Tjelmeland H and Pfuhl G (2020).  Psychosis and Psychotic-Like Symptoms Affect Cognitive Abilities but Not Motivation in a Foraging Task. Front. Psychol. 11:1632. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01632

Early intervention in psychosis in low‐ and middle‐income countries: a WPA initiative. Swaran P.   Singh  Afzal Javed  on behalf of the WPA Expert International Advisory Panel for Early Intervention in Psychosis The WPA Expert International Advisory Panel includes S. Borgwardt, M. Broome, R. Chithiramohan, S. Farooq, P. French, J.O. Johannessen, R. Krishnadas, E. lacoponi, S. Lawrie, P. Mallikarjun, S. Marwaha, C. Mohan, H.‐J. Möller, S. Rathod, N. Sartorius, F. Schultze‐Lutter, T.G. Schulze, A. Soghoyan, N. Stefanis, A. Thampi and J. Walter First published: 10 January 2020 https://doi.org/10.1002/wps.20708 

Bjønness, S., Viksveen, P., Johannessen, J.O. et al. User participation and shared decision-making in adolescent mental healthcare: a qualitative study of healthcare professionals’ perspectives. Child Adolesc Psychiatry Ment Health 14, 2 (2020). https://doi.org/10.1186/s13034-020-0310-3

Helen J. Stain, Jan Olav Johannessen Inge Joa, – An exploratory study of the experiences of being both a mental health professional and carer in mental health services in Norway Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing https://doi.org/10.1111/jpm.12607   First published: 28 January 2020

Heiervang KS Properties and Clinical Use of the General Organizational Index (GOI)A Measure of Individualization and Quality Improvement to Complement Program Fidelity Heiervang KSK. M. Egeland Landers M, Inge Joa, Ruud T, Drake RE, Bond G Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research https://doi.org/10.1007/s10488-020-01025-2

Inge Joa; “The Family Psychoeducation Fidelity Scale: Psychometric Properties” Joa I, Johannesen JO, Heiervang KS, Nordin H, Sviland AA, Landers M, Ruud T, Drake RE, Bond G Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research accepted  09.04.20 https://doi.org/10.1007/s10488-020-01040-3

Erik Johnsen  Effectiveness of amisulpride, aripiprazole and olanzapine: A pragmatic, randomized 52 weeks trial   Erik Johnsen, Rune A Kroken, Else-Marie Løberg, Maria Rettenbacher, Inge Joa, Tor Ketil Larsen, Solveig Klæbo Reitan, Berit Valla, Renata Alisauskiene, Liss Gøril Anda-Ågotnes, Christoffer Bartz-Johannessen, Jan Øystein Berle, Jill Bjarke, Farivar Fathian, Rolf Gjestad, Kenneth Hugdahl, Eirik Kjelby, Igne Sinkeviciute, Silje Skrede, Lena Stabell, Vidar M Steen, W Wolfgang Fleischhacker. Lancet Psychiatry Volume 7, Issue 11, November 2020, Pages 945-954 https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30341-2

Marita Brønnick, Økland I, Graugaard C and Brønnick KK (2020) The Effects of Hormonal Contraceptives on the Brain: A Systematic Review of Neuroimaging Studies. Front. Psychol. doi:10.3389/fpsyg.2020.556577

Petros Drosos: Clinician non-adherence to guidelines: The restrictive use of clozapine in first episode schizophrenia Petros Drosos, Kolbjørn Brønnick, Inge Joa, Jan Olav Johannessen, Erik Johnsen, Rune Kroken, Helen J. Stain, Wenche ten Velden Helgestad, Tor Ketil Larsen. Journal of Clinical Psychopharmacology: 11/12 2020 – Volume 40 – Issue 6 – p 534-540 doi: 10.1097/JCP.0000000000001303  

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00