Publikasjoner og artikler 2024

Her finner du forskningsartikler tilknyttet TIPS

TIPS forsker på forebygging, årsaker, utløsende faktorer, behandling (medikamenter og terapi), forløp, og prognose ved psykoselidelser. Forskningen på forebygging ligger under delprosjektet Prevention of Psychosis (POP). Til sammen utgjør disse TIPS Senter for Klinisk Psykoseforskning. TIPS samarbeider med en rekke nasjonale og internasjonale forskningsmiljø. Her finner du en oversikt over årets artikler

Sjur S Sætren, Jone R Bjørnestad, Akiah A Ottesen, Helen L Fisher, Daniel A S Olsen, Kari Hølland, Wenche ten Velden Hegelstad, Unraveling the Concept of Childhood Adversity in Psychosis Research: A Systematic ReviewSchizophrenia Bulletin, 2024;, sbae085, https://doi.org/10.1093/schbul/sbae085

Gunnhild E. Hoprekstad, Silje Skrede, Christoffer Bartz-Johannessen, Inge Joa, Solveig K. Reitan, Vidar M. Steen, Anja Torsvik, Erik Johnsen, Rune A. Kroken, Maria Rettenbacher,
Association between cytokines and suicidality in patients with psychosis: A multicentre longitudinal analysis,
Brain, Behavior, & Immunity
– Health, Volume 37, 2024, 100756, ISSN 2666-3546, https://doi.org/10.1016/j.bbih.2024.100756

Kristian Varden Gjerde, Christoffer Bartz-Johannessen, Vidar Martin Steen, Ole A. Andreassen, Nils Eiel Steen, Thor Ueland, Tove Lekva, Maria Rettenbacher, Inge Joa, Solveig Klæbo Reitan, Erik Johnsen, Rune Andreas Kroken,
Cellular adhesion molecules in drug-naïve and previously medicated patients with schizophrenia-spectrum disorders, Schizophrenia Research, Volume 267, 2024, Pages 223-229, ISSN 0920-9964, Cellular adhesion molecules in drug-naïve and previously medicated patients with schizophrenia-spectrum disorders – ScienceDirect

Håkan MA Nordin, Gro Ellen Mathisen, Kristine Rørtveit, Inge Joa, Jan O Johannessen, Torleif Ruud, Miriam Hartveit. Implementing Clinical Guidelines for the Treatment of Psychosis: The Frontline Leaders’ Point of View. A Qualitative Study. https://doi.org/10.2147/JHL.S430285

Håkon Olav Åmlid, Jan Carlsson, Jone Bjørnestad, Inge Joa, and Wenche ten Velden Hegelstad: We Need to Talk: A Qualitative Inquiry into Pathways to Care for Young Men at Ultra-High Risk for Psychosis. Front. Psychol., 12 February 2024 Volume 15 – 2024 | https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1282432

Sætren, Wenche ten Velden Hegelstad, Tore Tjora, Gertrud S. Hafstad, Else-Marie Augusti Validation of the short version of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire for adolescents in Norway https://doi.org/10.1177/14034948231225616

Kjelby, Eirik PhD; Gjestad, Rolf PhD; Fathian, Farivar PhD; Sinkeviciute, Igne PhD; Alisauskiene, Renata MD; Anda, Liss-Gøril PhD; Løberg, Else-Marie PhD; Reitan, Solveig Klæbo PhD; Joa, Inge PhD; Larsen, Tor Ketil PhD; Rettenbacher, Maria PhD; Berle, Jan Øystein PhD; Fasmer, Ole Bernt PhD; Kroken, Rune Andreas PhD; Johnsen, Erik PhD. Reply to a Letter to the Editors From Dr de Souza and colleagues: “Unraveling the Optimal Treatment Approach for Depression in Schizophrenia Spectrum: A Quest for Clarity. Journal of Clinical Psychopharmacology 44(1):p 76-78, 1/2 2024. | DOI: 10.1097/JCP.0000000000001800

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00