Hører du stemmer?

Å høre stemmer i hodet er ikke helt uvanlig, men kan være et psykosesymptom. De aller fleste som hører stemmer opplever det som negativt, og det kan være tegn på noe som bør behandles.

Stemmehøring kan oppstå alene eller sammen med andre plager:

  • Deprimert
  • Angst
  • Mistenksomhet
  • Tenker altfor mye
  • Sier ting som ikke gir noen mening
  • Sover dårlig
  • Stoler ikke på noen
  • Er forvirret

Vi kan hjelpe å finne ut av det. Ring oss.

Tidlig behandling gir best resultat!

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00