Om TIPS

TIPS står for Tidlig oppdagelse og Intervensjon ved PSykose. TIPS er en del av Klinikk Psykisk Helsevern Voksne ved Stavanger Universitetssjukehus, og driver tidlig oppdagelse og intervensjon ved psykose og psykosenære tilstander. Gjennom vår forskning har tidlig oppdagelse og intervensjon vist seg å fordoble sjansene på full tilfriskning i det lange løp.

TIPS består av et «oppdagerteam» som gjør utredninger ved mistanke om psykoselidelser, og tilrettelegger for at personer får behandling. Oppdagerteamet gir også informasjon og veiledning til personer som ringer TIPS-telefonen (se fanen «tips-telefonen) med spørsmål om psykoser eller andre psykiske lidelser. Oppdagerteamet består av 4 x 100% stillinger.

TIPS består også av en forskningsgruppe som forsker på psykoselidelser. Forskningsgruppen initierer og deltar i ulike studier regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Tips har et nasjonalt og internasjonalt rykte som banebrytende og ledende på dette området.

I tillegg er en Familiepoliklinikk tilknyttet TIPS. Familiepoliklinikken driver psyko-edukative familie- og pårørendegrupper (se fane «familiepoliklinikken»). Familiepoliklinikken består av 2 x 100% stillinger og er del av et nasjonalt nettverk av lignende tilbud.

Ansatte i TIPS oppdagerteam

Wenche ten Velden Hegelstad

Leder TIPS / familiepoliklinikken

Kine Voll Joakimsen

Ass. leder TIPS / familiepoliklinikken

Ingvil Julie Kristiansen

Jonny Pettersen

Brit Sissel Dragsund Fagerjord

Kjersti Nedrebø

Elisabeth Heggernes Jørgensen

Marit Helgeland Marvik

Adm. konsulent

Sveinung Dybvig

Adm. konsulent

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00