Familiepoliklinikken

Familiepoliklinikken på TIPS er for familier som opplever psykoseproblematikk. Vi er et lavterskeltilbud. Det vil si at hvem som helst kan kontakte oss, for eksempel den som er syk selv, pårørende eller behandler til den syke.

Målet med familiebehandlingen er å hjelpe pasient og familie til best mulig mestring av tilværelsen i kjølvannet av en psykose.

Vi tilbyr kunnskapsbasert familiebehandling for enkeltfamilier og i grupper. Dere vil lære mer om psykose – hva det er, hvordan det påvirker pasienten og hva dere kan gjøre for å forhindre eventuelle tilbakefall. På den måten forstår dere hva som skjer og blir en viktig støttespiller i behandlingen. Dere lærer også hvordan dere kan få best mulig utbytte av de behandlingstilbudene som finnes. Dette er viktig både når dere bor sammen og når den som er syk bor i egen bolig.

Vi har utvidet tilbudet til også å gjelde bipolar lidelse, affektiv lidelse med psykose og rus med psykisk lidelse og demens.

Dere kan nå oss på telefon 51 51 56 54 eller 954 94 052. Vi ser frem til å møte dere.

Ansatte ved Familiepoliklinikken

Kristin Hatløy

Psykiatrisk sykepleier, MA

Leder familiepoliklinikken

Anja Førland Hellstrand

Sosionom

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00