Illustrasjonsfoto

Forskning

I TIPS Senter for Klinisk Psykoseforskning driver vi med klinikknær forskning rundt tidlig intervensjon og forebygging av psykoselidelser. Vi bidrar også til kompetanseheving og implementering av ny kunnskap i kliniske enheter. Vi er en integrert del av klinikker for psykisk helsevern ved Stavanger Universitetssykehus.

Vi forsker på forebygging, årsaker, utløsende faktorer, medikamentell og psykososial behandling, forløp og prognose ved psykoselidelser.

Styrken til TIPS-nettverket ligger i langtidsoppfølging av pasienter:
Fra risiko for utvikling av psykose, og til 20 år ut i forløpet. Noe av det viktigste TIPS har funnet, er at tilfriskningsraten er mye høyere når man får til tidlig oppdagelse og behandling.

Nyere satsning i TIPS inkluderer forskning på pakkeforløp for psykose; kroppslig helse og psykose; genetikk og immunologi ved psykose; teknologi (apper, virtual reality) i terapi ved psykoser; og mulighetene for inkludering i utdanning og arbeidsliv ved psykose. Vi er så heldige å få jobbe sammen med medforskere, personer med erfaringskompetanse, på våre nye prosjekter. Du finner våre vitenskapelige publikasjoner her.

Forskningsgruppen for Psykose og psykosenære tilstander jobber med regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere for å være en en ledende forskningsgruppe på fagfeltet. Våre nasjonale samarbeidspartnere inkluderer kliniske forskningsmiljø i Stavanger, Oslo og Bergen. TIPS-nettverket har også en rekke internasjonale samarbeidspartnere, blant annet Orygen Center of Excellence in Youth Mental Health i Australia, Yale University i USA, Leeds Trinity College og Kings College i Storbritannia.


 

Ansatte i TIPS Senter for Klinisk Psykoseforskning

Wenche Ten Velden Hegelstand

Psykologspesialist, PhD

Leder

Inge Joa

Psykiatrisk sykepleier, PhD

Forsker

Jan Olav Johannessen

Psykiater, Prof.

Forsker

Petros Drosos

Psykiater

Ph.D-stipendiat

Ingvild Aase

Psykologspesialist

Ph.D.-stipendiat

Jone Bjørnestad

Psykolog, Ph.D., professor

Forsker

Melissa Weibell

Tor Ketil Larsen

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00