Fagartikler

TIPS forsker på forebygging, årsaker, utløsende faktorer, medikamentell og psykososial behandling, forløp, og prognose ved psykoselidelser. Nedenfor finner du en liste over publikasjoner fra forskningen vår.