Andre betegnelser på schizofreni kan redusere stigma og fremme kommunikasjon

Trykk på linken under for å lese essayet:

Vedlegg 

Forsvinner schizofreni?

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00