Abstract av foredrag, seminarer mv som inneholder originalmateriale

1998

“TIPS-project: Rationale, organisation, experiences and preliminary results” Nordic Journal of Psychiatry (suppl. 41) Vol. 52; 77

1999

Identifying persons prodromal to first episode schizophrenia: the TOPP-project. Larsen, TK and Joa, I. Current opinion in psychiatry 1999; 12 (suppl 1), 207.

2000

The TOPP clinic; design and early results. Larsen, T.K., Johannessen, J.O., Joa, I. and Tytlandsvik M. Acta Psychiatrica Scandinavica (2000) 404 (102) 3-4.

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00