Illustrasjonsfoto

Hva skjer når du ringer?

Dyktige psykiatriske sykepleiere tar telefonen når du ringer. Du forteller hva det gjelder. Vi gir svar på spørsmål og råd om hvordan du kan gå videre for å få hjelp.

Du trenger ingen henvisning. Alle kan ringe oss direkte. Du kan ringe for deg selv, en partner eller venn, en elev, ditt barn, eller noen andre du er bekymret for. Vi ringes for eksempel av lærere, foreldre, ungdom og behandlere.

Tidlig behandling gir best resultat! Ikke nøl med å ta kontakt. Det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite.

Hva skjer…

Dersom det er mistanke om psykose

Hvis det er mistanke om psykose etter telefonsamtalen avtaler dere et tidspunkt og et sted for en første utredning av plagene. Denne utredningen består av et intervju hvor vi stiller spørsmål rundt plager som er vanlige ved psykoselidelser. Intervjuet varer ca. en time.

Du kan komme til kontoret vårt på sykehuset eller vi kan besøke deg på skolen, hjemme eller et annet sted hvor vi kan snakke i fred og ro.

Intervjuet danner så grunnlaget for å gi råd om veien videre. Er det fremdeles mistanke om psykose etter intervjuet kan du bli invitert til å delta i ett av våre oppfølgingsprosjekt. Vi tilbyr også diagnostisk utredning ved behov.

Dersom det ikke er mistanke om psykose

Psykose og andre psykiske plager kan være vage og vanskelige å få tak i både for personen som opplever dem og for omverdenen. Derfor viser det seg ofte at problemet til innringer dreier seg om noe annet enn psykose.

I slike tilfeller kan vi rådgi deg om hvor du best kan søke hjelp videre for den problematikken som plager deg. Vanlige problemstillinger som folk forteller om når de ringer er blant annet angst, depresjon, overdreven bruk av dataspill, konflikt i familien, vansker med å delta på jobb eller skole eller andre psykososiale utfordringer.

Også der det ikke er snakk om psykose så er det oftest slik at det er best å få hjelp tidlig. Derfor vil vi heller at dere ringer oss selv om dere er i tvil om det dreier seg

Dersom jeg ringer om en person som ikke ønsker å snakke med noen

Dersom den det gjelder ikke ønsker å snakke med noen, prøver vi å finne en god og fleksibel løsning som gjør det mulig at vedkommende får riktig hjelp, så raskt som mulig.

Noen ganger kan vi avtale å ringes på et senere tidspunkt for å se om ting har endret seg.

Andre ganger kan vi rådgi om hvordan man kan forsøke å motivere den det gjelder til å ta imot hjelp.

Det kan være svært tungt å se på at noen vi bryr oss om har det vondt, men at de samtidig avviser tilbud om hjelp. Vi har et godt samarbeid med pårørendeorganisasjoner som kan være til støtte for deg som opplever psykiske plager hos noen som står deg nær.

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00