TIPS

Studieprotokoll TIPS II studien (2002–>) er en ny studie på første-episode psykoser i Rogaland (midt og sør-sektor) i etterkant av TIPS prosjektet. Utredning og inklusjon i prosjektet er som i TIPS studien.

Hypotesen i studien er at Varighet av Ubehandlet Psykose (VUP) igjen vil bli lang, når aktiv markedsføring om tidlig intervensjon reduseres.

Vedlegg 

Last ned hele prosjektet her i pdf-format

Snakk med oss hvis du er bekymret for deg selv eller andre.

51 51 59 59

Hverdagerkl. 08.00–15.00